සේවා

සිය ගණනක් තෘප්තිමත් ගනුදෙනුකරුවන්

අපි ගැන

අපගේ සමාගම ගැන පෙළ

  • Fl202011101052354129
about-tit-ico

වැඩ කිරීමේ පාපය 1998

සීමාසහිත හුආආන් ෂිලි පයිප් කර්මාන්ත තාක්ෂණ සමාගම.

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන, නිෂ්පාදන අංශවල නියැලී සිටින වෘත්තිකයෙකි

විශිෂ්ට නල නිෂ්පාදකයින්ගෙන් එකක් ලෙස විකුණුම්,

ව්යවසාය "වෛද්ය පයිප්ප" වෙළඳ නාමය ක්රියාත්මක කරයි

වැඩ කිරීමට නොහැකි ද? අපව අමතන්න!

නැවත වැඩට යාමට අපි ඔබට උදව් කරන්නෙමු. වේගවත් හා ගුණාත්මකව.

promote_img